خدمات حسابداری

09126723540 - علیپور

     

 

بیمه قراردادهای پیمانکاری

بیمه قراردادهای پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری:


 
1-قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی،‌٢- قراردادهای غیرعمرانی،‌٣- موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

اسفند 3, 1397 0 نظرات
موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر

تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد . 
۱.در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد . 
۲.عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز . 
دی 19, 1397 0 نظرات
جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مطابق ماده ۱۹۰ ق.م.م، پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

دی 18, 1397 0 نظرات
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

مطابق ماده ۱۰۵ ق.م.م، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معافی و کسر معافیت های مقرر مشمول مالیات خواهند بود.

دی 17, 1397 0 نظرات
اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مطابق ماده 110 ق.م.م، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه  و حساب سود و زیان متکی  به دفاتر و اسناد و مدارک خود  را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی  همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی  که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. 
دی 16, 1397 0 نظرات
اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکورمطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود.

دی 15, 1397 0 نظرات
اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل

-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درامدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درامد هایی که در ایران تحصیل میکند.

طبق ماده 93 ق م م درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مـذکور در سـایر فصلهاي این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهاي مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشـاغل میباشد
دی 4, 1397 0 نظرات
فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

 

در این بخش سعی داریم که به اجمال فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی را در دو بخش مجزا مورد بررسی و مطالعه قرار داده تا مودیان محترم مالیاتی بهتر بتوانند با این امر مهم آشنا شوند.

آذر 23, 1397 0 نظرات
مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

تعریف ارزش افزوده:

به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده در یک دوره معین ، ارزش افزوده می گویند.

فروش کالا ها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات انها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

آذر 23, 1397 0 نظرات
هیأت های حل اختلاف مالیاتی

هیأت های حل اختلاف مالیاتی

اغلب مؤدیان مالیاتی به این نکته واقف اند که در مواقعی که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته باشند، می توانند با طرح اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به هیأت هایی ارجاع کنند که قانون مالیات های مستقیم تحت عنوان " هیأت های حل اختالف مالیاتی" پیش بینی نموده است.

در این نوشته، تلاش بر این است که ضمن بیان خالصه ای از جزئیات مذکور، پاره ای ابهامات معمول در تلقی برخی مودیان از این هیأت ها مطرح و در حد امکان مرتفع گردد.
در این نوشته، تالش بر این است که ضمن بیان خالصه ای از جزئیات مذکور، پاره ای ابهامات معمول در تلقی برخی مودیان از این هیأت ها مطرح و در حد امکان مرتفع گردد.

آذر 21, 1397 0 نظرات
جرائم عدم ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر

جرائم عدم ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر

مطابق ماده 192 ق.م.م، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی می باشد.
تیر 18, 1397 0 نظرات
اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت ها

اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت ها

مطابق ماده 110 ق.م.م، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تیر 18, 1397 0 نظرات
پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد

پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد

 پس تشکیل چندین نشست مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری در اسفندماه و اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، سرانجام در نشست امروز شورای عالی کار، با توافق سه جانبه گرایی پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد.
فروردین 24, 1397 0 نظرات
اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

در اجرای ماده‌ی 272 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی، کلیه‌ی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه‌ی اظهارنامه می‌باشند.
فروردین 22, 1397 0 نظرات
آشنایی با تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

آشنایی با تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

در ادامه برای آشنایی بیشتر مودیان حقوقی به اهم این قانون به همراه بخشی از جرایم ناشی از انجام ندادن تکالیف اشاره مختصری می کنیم.
فروردین 22, 1397 0 نظرات
تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل

تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل

تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل 
در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای صاحبان مشاغل پیش بینی شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود.
فروردین 22, 1397 0 نظرات
مفهوم علی الراس

مفهوم علی الراس

علی الراس یا علی الرسم : در لغت نامه دهخدا اگر به دنبال معانی براي این این دو بگردید معانی زیر را می یابید علی الارس یعنی از روي میل و اراده و علی الرسم یعنی آنچه که مرسوم است حال سوال اصلی این است که در حسابداري کدامیک درست می باشد ؟ براي اینکه این مفهوم روشن شود مفهوم رد شدن دفاتر موسسه را تشریح می نماییم :
اسفند 1, 1396 0 نظرات
عوامل تشخیص دهنده مالیات

عوامل تشخیص دهنده مالیات

1 -ماخذ و مبنا
2 -نرخ مالیات
3 -مبلغ مالیات
اسفند 1, 1396 0 نظرات
انواع مالیات

انواع مالیات

براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد:
1 - مالیاتهاي مستقیم 

 2 مالیاتهاي غیر مستقیم

بهمن 27, 1396 0 نظرات
مالیات

مالیات

سهمی از دارایی یا در امد یا مصرف افراد بر حسب توانایی پرداخت آنان براي تامین مخارج عمومی که دولت براساس اصل همکاري ملی و طبق قوانین نقدا برداشت می کند .
بهمن 27, 1396 0 نظرات
حل اختلافات با سازمان امور مالیاتی

حل اختلافات با سازمان امور مالیاتی

چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماییم.

در صورتی که مودیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می توانند راههاي مختلفی را براي رفع حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که در ذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

بهمن 27, 1396 0 نظرات
آموزش انبارگردانی(قسمت اول)

آموزش انبارگردانی(قسمت اول)

مشخص کردن اقلام زیر قبل در زمان انبارگردانی الزامیست(این اقلام بایستی از کالاهای دیگر متمایز شوند؛ برای اینکار میتوان از برچسب های رنگی، رنگ، علامت گذاری محل استقرار یا هر روش دیگری استفاده کرد.)

بهمن 24, 1396 0 نظرات
شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد

شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد

 بر اساس مصوبه هیئت وزیران ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با تغییراتی رو به رو شده است. بر این اساس واحدهای تولیدی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۹۵برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده ولی تاریخ آغاز به کار یا بهره برداری انها قبل از سال ۹۵ باشد، دوره برخورداری از معافیت  مالیاتی آنها از ابتدای سال ۹۵ خواهد بود.
بهمن 24, 1396 0 نظرات
مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

به استناد ماده ۸ قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می گردد:
دی 7, 1396 0 نظرات
«پایه سنواتی» و «حق سنوات» چیست؟

«پایه سنواتی» و «حق سنوات» چیست؟

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند.  «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. 
آذر 26, 1396 0 نظرات
دارایی نامشهود

دارایی نامشهود

 دارایی نامشهود یا Intangible Asset که گاهی با IA هم نمایش داده می‌شود، از جمله اصطلاحاتی است که طی سال‌های اخیر بیش از گذشته،‌ دیده و شنیده می‌شود
آذر 26, 1396 0 نظرات
لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود

لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود

لیست حقوق و دستمزد فرمی است به شکل صفحه بعد که از بخشها و قسمتهای متفاوت و مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از کارگزینی و دوایر ثبت ورود و خروج و لحاظ قوانین کار تکمیل می گردد باید بدانید لیست حقوق و دستمزد به یک شکل ثابت نمی باشد بلکه بخشهای آن براساس فعالیت شرکت و نوع قراردادهای کار کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز دیگر تهیه می گردد. ولیکن به طور کلی یک لیست حقوق و دستمزد معمولاً دارای محل درج موارد زیر می باشد.

شهریور 29, 1396 0 نظرات
منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟

منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.
شهریور 29, 1396 0 نظرات
خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

 انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ، مالیاتی و امور بیمه شركت های خدمات ، بازگانی، پیمانکاری و تولیدی (سهامی خاص ، سهامی عام ، مسئولیت محدود و تعاونی).
مرداد 30, 1396 0 نظرات
RSS